Gyakori Kérdések

1.  Mi a szakmagyakorlási engedély meghosszabbításának feltétele és módja?

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 34. § (1) bekezdése szerint a szakmagyakorlás folytatásának (a jogosultsági engedély meghosszabbításának) feltétele, hogy a szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt köteles évente szakmai, valamint egy alkalommal jogi továbbképzést teljesíteni. Ha a szakmagyakorlónak több jogosultsága is van, akkor az ötéves ciklus alatt minden szakterületén legalább egy továbbképzést köteles teljesíteni.

Kettős kamarai tagság esetén a jogi továbbképzést a szakmagyakorló teljesítheti a Magyar Építész Kamaránál, vagy a Magyar Igazságügyi Kamaránál is.

 

2. Kinek kell részt vennie továbbképzésen?

a) A továbbképzéseket az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szabályozott szakterületeken, valamint a külön jogszabályban (375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) szereplő tűzvédelmi szakterületeken dolgozó mérnököknek és szakmagyakorlóknak kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy az építésügyhöz kapcsolódó általános, szakági és sajátos építményekhez kapcsolódó tervezői, szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, illetve az energetikai tanúsítói jogosultsággal rendelkezőknek, valamint a tűzvédelmi tervezőknek részt kell vennie minden évben legalább egy szakmai továbbképzésen, illetve ezen kívül az ötéves továbbképzési ciklus alatt egy alkalommal egy jogi továbbképzést is teljesíteni szükséges.

A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.

b) Szintén részt kell vennie minden évben szakmai továbbképzésen az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint a geodéziai tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező mérnököknek. Fontos, hogy az ő esetükben a jogszabály nem ír elő jogi továbbképzési kötelezettséget, illetve a továbbképzés teljesítéseként más képzés is beszámítható abban az esetben, ha ingatlanrendezői minősítéssel is rendelkeznek.

c) A kamara által saját hatáskörben, kamarai szabályzat alapján megállapított tanúsítvánnyal rendelkező kamarai tagoknak szintén kell minden évben továbbképzést teljesíteniük ahhoz, hogy tanúsítványukat megújíthassák.

A fenti körbe nem tartozó más szakmagyakorlási engedélyek (például környezetvédelmi szakértők, munkabiztonsági szakértők, külön rendelet szerinti közlekedési szakértők, stb.) jelenleg nincsenek a rájuk vonatkozó jogszabályban továbbképzéshez kötve, ugyanakkor a kamara tagozatai ezeken a területeken is rendszeresen szerveznek képzéseket, konferenciákat.

 

3. Milyen fajta továbbképzéseket szervez a kamara?

a)   Szakmai továbbképzést online, vagy kontaktórás formában, melynek keretében évente egy alkalommal egy 6*45 perces továbbképzést kell teljesíteni. A több jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlónak az ötéves ciklus alatt öt képzésen kell részt vennie úgy, hogy minden szakterületén legalább egy továbbképzést kell teljesítenie. A szakmai továbbképzéseket a területi kamarák szervezik akár regionális együttműködésben, akár a szakmai tagozatok bevonásával, illetve a kamarával együttműködési megállapodással rendelkező műszaki-tudományos egyesületek esetleges közreműködésével. A képzés díját a területi kamarák maguk állapíthatják meg az országos küldöttgyűlés által megszabott keretek között. A szakmai továbbképzések közötti keresést az e-Mérnök rendszeren keresztül az országos továbbképzési naptár segíti, ahol nem csak tájékozódhatnak az elérhető szakmai továbbképzésekről, hanem jelentkezni is tudnak a kiválasztott képzésre.

b)   Jogi továbbképzést: az ötéves továbbképzési ciklus alatt egy alkalommal, bármikor teljesíthető online kötelező jogi továbbképzést az országos kamara szervezi, az erre a célra létrehozott Mérnöki Kamarai Tudásközponton keresztül. A Magyar Mérnöki Kamara a kötelező jogi továbbképzés tananyagát távoktatásos formába dolgozta át, így a szakmagyakorlók interneten keresztül szinte bárhonnan és bármely napszakban teljesíthetik a képzést. A jogi továbbképzés során 6 pontnak megfelelő kurzust kell teljesíteni, melyből az egy órának megfelelő képzés 1 pontot, a két órányi 2 pontot ér. Az új kurzusok első leckéje a tananyagot, második leckéje az ellenőrző kérdéseket tartalmazza.

 

4. Hol tudom ellenőrizni a teljesített képzéseimet, vizsgáimat?

Minden kamarai továbbképzésen, vizsgán való részvétel azonnal rögzítésre kerül a kamarai nyilvántartásban, ahol a rendszer az adott kolléga személyes menüpontjában is tárolja a teljesítéseket. Így bejelentkezve az e-Mérnök rendszerbe folyamatosan, elektronikusan nyomon követhető a továbbképzési kötelezettség, valamint a vizsgák teljesítése.

 

5. Hogyan tudom igazolni a teljesített képzéseimet?

A Kormányrendelet 32. §-ában foglaltak szerint a szakmagyakorló kérelmére a területi kamara titkára – külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetése mellett – hatósági bizonyítványt állít ki a névjegyzék adataiból, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy, vagy cég névjegyzéki jelöléséről, a szakmagyakorló továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.

A kérelem formanyomtatvány a www.hbmmk.hu honlapról, az ügyintézés főmenüből tölthető le. 

 

6. Mit kell tennem a szakmagyakorlási jogosultság iránti kérelem benyújtása előtt? (előzetes kérelemmel kapcsolatos teendők, sikeres vizsga)

A korábbi gyakorlattól eltérően 2022. április 1. napjától a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtását megelőzően kell a kérelmezőnek jogosultsági vizsgát tennie (Kormányrendelet 38. § (2) bek.). A vizsgát a Magyar Mérnöki Kamara szervezi és bonyolítja le a területi kamara előzetes állásfoglalásának figyelembevételével. A szakmagyakorlási jogosultság iránti kérelemnek területi kamarához történő beadására a vizsga teljesítése nélkül nincs lehetőség.

A jogszabály lehetőséget ad tehát arra, hogy a kérelmező a végzettség és a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását a vizsgára jelentkezés és a kérelem benyújtása előtt kérelmezhesse a területi kamarától. Az előzetes állásfoglalás kiadására irányuló eljárás térítésmentes.

Az előzetes kérelem nyomtatványok (tervező/szakértő, valamint a felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, energetikai tanúsító) a www.hbmmk.hu honlap ügyintézés főmenüjéből letölthetőek. Az előzetes kérelemhez mellékelni szükséges a végzettséget igazoló okiratot, valamint a szakmai gyakorlatról szóló igazolás(oka)t.

A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói, vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá a munkavégzésre irányuló szerződés, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy, vagy cég, vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

vissza

Kapcsolat

+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmk.hu

Adószám: 18550081-2-09
Bankszámlaszám:
OTP: 11738008-20063968

Ügyfélfogadás ma

09:00 - 12:00

Kamarák gazdálkodása

Megtekint

Kiadványaink

A Mérnöki Kamara a Felsőházban

Letöltés


A Polónyizmus Debrecenben Tartószerkezetek művészete

Letöltés

Szemelvények
Dr.-Ing.E.h. Polonyi István munkásságából

Letöltés

Aktuális esemény

Nincs aktuális esemény

Munkatársaink

Dr. Czipáné Kovács Mária (titkár)
+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmk.hu


Molnár Andrea (ügyintéző)
+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmk.hu


Dr. Sarkadi Edit (ügyintéző)
+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmk.hu


Gyorslinkek