Jogszabálygyűjtemény

Itt tekinthetők meg a kamara működéséhez és tevékenységéhez, valamint a tagsághoz kapcsolódó hatályos törvények, rendeletek.


Frissítve: 2017.06.15.


Letölthető dokumentumok

Dokumentum neve
1. Letöltés 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
2. Letöltés 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
3. Letöltés 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
4. Letöltés 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
5. Letöltés 312/2012.(XI.8.)Korm.rendelet építésügyi epitésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatasrólő
6. Letöltés 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
7. Letöltés 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
8. Letöltés 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
9. Letöltés 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
10. Letöltés 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
11. Letöltés 313/2012. (XI.8) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építéspgyük Nyilvántartásról.pdf
12. Letöltés 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
13. Letöltés 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
14. Letöltés 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
15. Letöltés 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
16. Letöltés 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
17. Letöltés 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
18. Letöltés 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
19. Letöltés 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
20. Letöltés 375/2011. (XII.31.) Korm rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
21. Letöltés 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
22. Letöltés 14/2010. (IV.28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
23. Letöltés 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
24. Letöltés 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
25. Letöltés 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
26. Letöltés 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
27. Letöltés 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről
28. Letöltés 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
29. Letöltés 122/2015. Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.
30. Letöltés 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
31. Letöltés 2015 évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
32. Letöltés 327/2015. (XI.10) Kor. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól
33. Letöltés 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez
34. Letöltés 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről
35. Letöltés 1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről
36. Letöltés 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
37. Letöltés 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
38. Letöltés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
39. Letöltés Magyar Építész Kamara A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei
vissza

Ügyfélfogadás ma

Ma nincs ügyfélfogadás

Kiadványunk

A Polónyizmus Debrecenben Tartószerkezetek művészete

Letöltés

Aktuális esemény

2018. ápr. 26 09:00
Építési szakmai továbbképzés
(Debreceni Egyetem Műszaki Kar (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.))

Munkatársaink

Dr. Czipáné Kovács Mária (titkár)
+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu


Molnár Andrea (ügyintéző)
+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu


Tóth-Szilágyi Mariann (ügykezelő)
+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu

Gyorslinkek